PZITS
POLSKIE ZRZESZENIE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
BESKIDZKI ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ


43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108
tel. 33 8128292 / NIP: 526-000-16-19
Rachunek: Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 34 1090 2590 0000 0001 3234 2984
email: pzits@pzitsbeskidy.pl

----------

Dyżury członków Zarządu Beskidzkiego Oddziału PZITS w kazdą środę od godziny 16:00 do godziny 18:00 w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 108 pokój numer 50 na terenie PK "THERMA" budynek warsztatowy.

----------

Deklaracje do pobrania:

----------

Strona w budowie